เตือน! แอบย้ายหมุดที่ดิน มีโทษ ร้ายแรงถึงติดคุก

เตือน! แอบย้ายหมุดที่ดิน มีโทษ ร้ายแรงถึงติดคุก

เตือน! แอบย้ายหมุดที่ดิน มีโทษ ร้ายแรงถึงติดคุก

เพจ สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริ สาคร ได้ออกมาโพสต์ข้อกฎหมาย ว่า หมุด ที่ดิน บ่งบอกหลักเขตที่ดินมันมีความสำคัญ อยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อ เวลาจะขายที่ดิน หรือ เป็นตัวแสดงเขตที่ดิน เรามีที่ดินมากหรือน้อยก็อยู่ที่หมุดตัวนี้แหละ บางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของ ตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่นเค้

หลักเขตที่ดิน…คืออะไร

หลักเขตที่ดินคือจุดที่ชี้แนวว่าที่ดินของคุณมี พื้นที่เริ่มต้นที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหน โดย เจ้าของที่ดินผู้ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนด ที่ดิน จะต้องมีหลักเขตที่ดินอยู่ในที่ดินทุก แปลง แต่ก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับที่คน ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวเอกสารโฉนด ที่ดินเพียงอย่างเดียวจนมองไม่เห็นความ สำคัญของหลักเขตที่ดิน โดยคิดว่าการครอบ ครองโฉนดที่ดินก็เพียงพอแล้วและหลักเขต ที่ดินเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่ใช่เลยนะครับ เพราะหลักเขตที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าสมาชิก บ้านมหาฯท่านใด มีแต่โฉนดที่ดินแต่ไม่พบ หลักเขต คุณค่าทางกฎหมายของโฉนดที่ดิน จะลดต่ำลงกลายเป็นโฉนดที่เลื่อนลอย หาความเชื่อถือแทบไม่ได้เลยนะครับ

” หมุดที่ดิน คือสิ่งที่เจ้าพนักงานเค้าแสดงหลัก เขตไว้ หากไปย้าย ทำลาย ดัดแปลง ถอดถอน มีโทษหนักถึงจำคุก ใครที่ไปโกงคน อื่นเค้า ระวังจะติดคุกนะครับ “

ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 67 เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้ สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้า หน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการ แผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานที่ดิน

มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

สรุปคือ หากทำการ ถอน เคลื่อนย้าย ทำลาย หมุดที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงานที่ดิน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ จำคุก 3 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เพิ่มเติม การรังวัดสอบเขตที่ดินหลังจากช่าง รังวัดของกรมที่ดินมาทำการรังวัดที่ดินแล้ว เราถึงจะสามารถทราบหลักเขตในที่ดินแต่ละ แปลงได้ครับ ซึ่งการปักหลักเขตนั้นเจ้าของ ที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ขุดฝัง เองต่อหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ดินแปลงที่ ติดกันร่วมดูอยู่ด้วย ซึ่งหากนับตั้งแต่วันที่ เจ้าของที่ดินนำเจ้าหน้าที่ไต่สวนเขตและปัก หลักเขตที่ดินจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าหลักเขตนั้น ไม่สูญหายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และถูกต้อง ปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างเจ้าของพื้นที่ติด กันก็คงไม่ค่อยมีครับ แต่ที่ผ่านมาปัญหาที่ ปรากฏคือต่างฝ่ายต่างมีแต่โฉนดแต่ไม่มีหลัก เขตที่ดิน

เจ้าของที่ดินบางคนที่มองไปว่าอาจเกิดปัญหา แบบนี้จึงมักแก้ไขปัญหาโดยนำหลักเสาปูน ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 60 เซนติเมตรมาฝังกับหลักเขตที่ดิน เมื่อเจ้าของ ที่ดินมาดูที่ดินของตนเองก็สามารถมองเห็น หลักเขตที่ดินได้โดยง่ายเพราะหลักปูนที่ฝังคู่ กับหลักเขตที่ดินนั้นใหญ่และสูงกว่าหลักเขต ที่ดินครับผม